Kérjük Szent József oltalmát − Búcsú a tavaly szentelt templomban Pusztadarócon

0
445
Fotók: Iociac-Kerekes Tünde

Húsvét negyedik vasárnapján a katolikus egyház a Jó Pászor felé fordítja tekintetét, majd a következő napon Szent Józsefet, a munkást ünnepeljük, nem véletlenül, hiszen a férfiak számára ez a két pólus − a szerzetesi, papi élet, illetve a családfői hivatás − áll követendő példaként mint a megszentelt élet két formája. Május első napján ünnepelték az egy éve felszentelt Szent József-templom búcsúünnepét Pusztadarócon. Az ünnepi szentmise homíliájában Vojtku László kiemelte: József példakép számunka, hogyan dolgozzunk együtt Istennel, kikérve minden cselekedetünkre áldását, véleményét.

A Szatmár megyében elhelyezkedő Pusztadaróc község katolikus plébániája is Szent József, a munkás tiszteletére lett felszentelve. Az új templom első éves búcsús szentmiséjét ünnepelték május első napján. Az ünnepi szentmisét Vojtku László celebrálta, prédikációjában kiemelte, hogy az emberi teremtés célja, hogy Istennel együtt munkálkodjon. Feltette a kérdést: Mi van a mai kor emberével? Miért nem akar az ember ember lenni? Nem akarnak olyanok lenni, mint amilyennek a jó Isten elképzelte?

Szavait egy régi legendával példázta: az ördög csapata elindult kószálni a nagyvilágban, eljutott Európába, ahol rengeteg templomot látva, azt mondták: az itteni emberek nagyon szeretik a jó Istent, imádkoznak, nem hagyják magukra a szegényeket. Az ördögök agyaltak, mit kellene tenniük, hogy elszakítsák az embereket Isten szeretetétől? Elmentek a mammon ördögéhez, aki azt tanácsolta, adjanak az embereknek sok pénzt, és majd azt fogják imádni Isten helyett.

Azt látjuk, hogy az emberek egyre távolabb kerülnek Istentől, sikerült a terv… Szent Józseftől tanulhatunk, mit tehetünk ebben a világban. Az ember az útja az otthontól a mennyország felé vezet, a kettő között az életünkben fontos érték a munka. A mai ember számára már nem tetszik a munka szó, a munka mint érték. Isten is szüntelen munkálkodik, az embernek is szüksége van arra, hogy munkálkodjon, hogy hasonló legyen a jó Istenhez. Milyen jó érzés járja át az embert, amikor dolgozik, amikor jól végzi a munkáját. A mai korban, aki csak a hasznot nézi, soha nem fogja megérteni ezt a boldogságot. József példakép számunkra abban is, hogyan dolgozzunk együtt Istennel, kikérve minden cselekedetünkre áldását, véleményét.

A szentmise végén Istvánfi Szilárd plébános köszönetet mondott a szentmisén részt vevő paptestvéreinek, hogy együtt ünnepelhettek ezen a számára fontos napon, valamint híveinek, akik nélkül nem lett volna ilyen színvonalas, szép ez az ünnep. Kulcsár Zoltán sekrestyés a hívek nevében fejezte ki köszönetét a plébános felé, hogy szívén viseli a templomot, hívei lelki fejlődését, nem ismerve a fáradalmakat. A fiatalok verssel, valamint egy dallal fejezték ki köszönetüket. Az ünnepet közös agapé zárta, ahol a helyiek látták vendégül a zarándokokat, vendégeket.

Iociac-Kerekes Tünde