A fiatalokat Istenhez közelebb vinni

0
536

A 2023-as Gyulafehérvári Főegyházmegyei Papi Továbbképzési Program első rendezvényére március 7-8-án került sor a csíksomlyói Jakab Antal Házban, a fiataloknak szóló bérmálkozási felkészítő témájában.

A székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz-plébánián évek óta egy „jól bevált”, sikeresnek nevezhető módszer alapján készítik fel a 17-18 éves (11. osztályos) fiatalokat a bérmálás szentségének felvételére, amelyet fiatalokkal közösen dolgoztak ki és tartanak, évről évre továbbfejlesztve azt. Papok által jelzett igényre figyelve a PTT felkérte Tamás Barna plébánost egy papi továbbképzés megtartására, aki munkatársaival együtt e rendezvény keretében mutatta be a módszert az érdeklődő lelkipásztoroknak. 

A képzés célja nem egy (általánosan használható-használandó) segédanyag közzététele volt, hanem ötletek, tanácsok továbbadása, amelyek segítségül szolgálhatnak a bérmálkozási felkészítő előkészítésében, megszervezésében, megtartásában. „Célunk az, hogy hasznára váljunk másoknak”,  hangsúlyozta a képzésvezető, ennek érdekében színes és tartalmas programot állított össze paptestvérei számára, a bérmálkozási felkészítőt számos szemszögből közelítve meg, a legapróbb részletekbe menően.

Kezdve a felkészítés alapvető céljaitól, amelyeket a fiatalokkal is meg kell értetni (nem egy szokásról, elvárásról, kötelezettség teljesítéséről, nem is egy templomi és/vagy családi ünnepségről van szó, hanem a felkészülés segítség a fiatalok számára, hogy öntudatos felnőtt keresztényekké váljanak) a felkészítés „menetrendjének”, megszervezésének különböző elemeit mutatta be lépésről lépésről a plébános, Dénes Kriszta egyetemistával, Simó Anita és Dénes Júlia tanárnőkkel közösen, akik a felkészítők során munkatársai, és akik személyes tapasztalataikat osztották meg a jelenlevőkkel, siker- és kudarcélményeiket egyaránt feltárva. A fiatalok bérmálkozásra való felkészítésének sikere, hosszú távon gyümölcsöző eredménye elsősorban azon (is) múlik, hogy ismerjük, értsük és megértsük a fiatalokat, „fiatalosan elő” felnőttként tekintsünk rájuk – ebben Borota Gábor pszichológus előadása segített, hasznos rálátást nyújtva a papoknak a 17-18 évesek (lelki) világára.

A kétnapos program során hallottak-tanultak nem csak új vagy újragondolt látásmódot eredményeztek a 20 résztvevő lelkipásztor számára, hanem gyakorlati hasznosságot is, hiszen visszajelzéseikben számos, itt megismert konkrét lépést neveztek meg, amelyeket a jövőben beépítenek majd a maguk felkészítőibe. „Gazdag ötlettárat kaptunk”, foglalta össze röviden mindannyiuk nevében az egyik résztvevő, egy másikuk az áldozatkészséget emelte ki és köszönte meg: „nagyon hálás vagyok a képzők nyitottságáért, őszinteségéért, munkájuk és tapasztalataik önzetlen megosztásáért”. 

A bérmálkozási felkészítőn személyesen kell megszólítani a fiatalokat, őket helyezve a középpontba, a maguk saját(os) nyelvén kommunikálva velük. Ezt megvalósítani segítőkkel, munkatársakkal együtt lehet és érdemes, így a bérmálkozásra való felkészülés a fiatalok számára közösségben megélt személyes fejlődési folyamat lesz. A cél „a fiatalokat Istenhez közelebb vinni, igényt támasztani bennük a jézusi tanítás követésére, vágyat és elhatározást ébreszteni bennük arra, hogy egy keresztény közösség élő tagjai legyenek” – foglalta össze Tamás Barna atya, akit a képzés befejeztével fiatal bérmálkozói vártak otthon, felkészítő alkalomra összegyűlve.

Isten áldása legyen a főegyházmegyénkben épp folyamatban levő és későbbi bérmálkozási felkészítőkön, a felkészítő lelkipásztorok és segítőtársaik munkáján – kísérje a Szentlélek a bérmálkozásra készülő fiatalok lelki fejlődését!

Dávid Tünde

Fotók: Dénes Kriszta, Dávid Tünde, Tamás Barna