Nagyboldogasszony ünnepe

0
415

Gyergyószárhegyen

Nagyboldogasszony búcsúünnepén a szentmisét a falu szülöttje, dr. Nagy László celebrálta paptestvérei körében, az ünnepi szónok Borka Ernő plébános volt. Az előkészületekből s az ünnep szépségéért sokat tett a kórus és az egyháztanács.

Forrás: a gyergyószárhegyi egyházközség Facebook-oldala

Oroszhegyen

Nagyboldogasszony ünnepén köszöntötték a Boldogságos Szűzanyát az oroszhegyi gyermekei. A gyönyörűen feldíszített templom zsúfolásig megtelt. Opra István plébános kérését megfogadva többen székelyruhába öltöztek és öltöztették gyermekeiket is a Nagyasszony tiszteletére. Jelenlétükkel megtisztelték az ünnepet néhányan a kispapok közül, a környék papjai, valamint több oroszhegyi születésű pap is.

A szentmisét Kovács József, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum lelki igazgatója mutatta be, aki szentbeszédében arra tanított, hogyan tehetik az emberek magukévá a mennybe felvett királynő életpéldáját. A mennybevétel és a szeplőtelen fogantatás dogmáinak titkait emberi mivoltukban nehéz megérteni, de a hit segít megközelíteni. Ugyanilyen titok az édesanyai hivatás is, amit Isten nagyra értékel. Édesanyáink szíve, szeretete Istennek a jóságát mutatja be ennek a világnak. Isten ugyanúgy szeret minket, ahogy egy édesanya: feltételek nélkül, teljes szabadsággal. Amikor az égi édesanyát köszöntjük, földi édesanyáink is eszünkbe jutnak, akik iránt meg kell újítani szeretetünket.

Nem elég egyszer dönteni a szeretet mellett, hanem folyamatosan meg kell újítani azt a másokért való szeretetben, fáradozásban, ahogy a Szűzanya tette. Az élet apró igenjeinek kimondása kötelesség! Ahogy a Szűzanya életében, a mi életünkben is együtt kell jelen legyen a szeretet, a szenvedés és a szolgálat! Azt is meg kell tenni, aminek nem látjuk a végét, Isten szerető karjaiba kell helyeznie kinek-kinek magát, el kell hinni, hogy Isten tényleg jó!

A Szűzanya mennybe vétele arra mutat, hogy Isten az ember életét nem szorította a földi keretek közé, az igazi élet a halál után következik be. A mai ünnep igazi tartalma a boldog örök élet reménye. ,,Mária-tiszteletünk erősítse hitünket, szeretetünk tökéletesedjen egymás iránt és az a reményünk, hogy van örök élet ne szűnjön meg!” – mondta el Kovács József. A szentmise végén Opra István nagy szeretettel köszöntötte paptestvéreit, a híveket és minden vendéget, a Mária Rádió hallgatóit. Köszönetet mondott mindenkinek, aki támogatta az idei búcsú előkészítését és kivitelezést: a jó embereknek, akik anyagiakkal támogatták az ünnep megszervezését, a munkatársainak (a sekrestyésnek, a kántornak) a templomtakarítóknak. Külön megköszönte a felolvasóknak, az énekeseknek, a ministránsoknak, hogy meghallották a hívó szót és székelyruhába öltöztek az ünnepre. Nem utolsó sorban Kovács Józsefnek mondott köszönetet liturgikus szolgálatáért. Bíró Lóránd kántor az elhangzott régi Mária-énekekkel vitte a szíveket még közelebb a mennyei Atyához.

Forrás: az oroszhegyi plébánia Facebook-oldala