Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal dicsérlek, Uram – Gitártábor Tasnádszántón

0
204
Fotó: Hittan.ro Facebook-oldala

Tizedszer tartottak gitártábort a nagyváradi egyházmegyéhez tartozó Tasnádszántón. Az augusztus 9–14. Közötti táborban a szervezőkkel, oktatókkal együtt mintegy nyolcvanan vettek részt. A tábor a Böcskei László megyés püspök által főcelebrált szentmisével nyitotta meg kapuit, majd színvonalas programok követték egymást. A gitártábor a résztvevők zenei szolgálatával ünnepelt vasárnap déli szentmisével ért véget. Az első gitártábort Ozsváth József plébános közbenjárására szervezték meg 2013-ban.

Püspöki szentmisével kezdődött a 10. gitártábor Tasnádszántón. A táborba több mint hatvan fiatal jelentkezett be és a szervezőkkel, oktatókkal együtt mintegy nyolcvanan népesítették be a barátságos falu plébániáját és templomát. A nyitó szentmisén a Böcskei László püspök mellett jelen volt több, a faluban vagy a közeli Tasnádon korábban szolgált lelkipásztor is, akik kedves emlékeket őriznek lelkükben a gitártáborral kapcsolatosan. A tábort tíz éve elindító Ozsváth József, korábbi tasnádszántói, jelenlegi tasnádi plébános új papi stólát is kapott a kerek évforduló alkalmából. Az ő kezdeményezését szeretettel vitték tovább utódai, így a jelenlegi plébános, Nagy Jácint atya is.

Közös szervezőmunka eredménye volt a heti program, amelyben az oktatás oroszlánrészét a szabadkai Gajdos testvérek, László és Gábor és az ő csapataik – az Ébredés és az Útravaló dicsőítő együttesek – tagjai végzik. A tanuláson túl játék, néptánc, közös filmnézés, akadályverseny, a társkapcsolatról szóló előadás és több lelki program is volt: mindkét említett együttes dicsőítő koncertet adott, csütörtökön pedig a közismert erdélyi származású keresztény dalszerző-előadó, Csiszér László tett tanúságot keresztény elköteleződéséről és adott koncertet a fiataloknak. Szintén eljött a táborozókhoz a debreceni domonkos közösség tagja, a fiatalok által kedvelt Tokodi László is.

A kedd délutáni nyitó szentmisében Böcskei László megyés püspök személyes hangon szólt a résztvevőkhöz. Szavaiból kiérződött, hogy lélekben közel áll a fiatalokhoz és nagyon fontosnak tartja jelenlétüket az egyházban. Szentbeszédét két gondolatra építette: az elsőt a nagymamája egyik mondásából kiindulva bontotta ki, a másikat pedig Európa társvédőszentje, az éppen 80 évvel korábban vértanúhalált halt Edith Stein, azaz Szent Terézia Benedikta nővér életpéldájához kapcsolta. A főpásztor gyermekkorában a nagymama egy énekkel zárta a közös esti imákat. „Az ének, az egészen más…” – mondta a kíváncsiskodó gyermekkérdésre. László püspök erre a „másságra” hívta fel a résztvevők figyelmét, hangsúlyozva a nagymamával egyet értését: „igen, az énekkel és zenével különös módon lehet megszólítani a jó Istent és befogadni az ő szeretetének az üzenetét”. Hozzátette: „Azt kívánom nektek, hogy nyitott szívvel és lélekkel tudjátok befogadni Isten szeretetüzenetét! Fontos, hogy ne feledjük el, hogy Isten szereti ezt a világot és szereti az embert, akkor is, ha az ember nem mindig szolgál rá erre a szeretetre. Ő az egyedüli, aki mindig mellettünk marad, felemel bennünket és tovább lendít az életünk során.” A zsidó származású Edith Stein életútjának tömör ismertetése során a Krisztus felé fordulására tért ki részletesebben. Ahogyan a művelt körökben forgó tudós nő érzékennyé tudott válni a keresztény hit valóságára, úgy mindenki más is képes erre. „A mi életünkben is vannak olyan pillanatok, amelyekben megérint bennünket a »hit szele«, de ehhez arra van szükség, hogy nyitottak legyünk Isten nagy ajándékára” – fogalmazott a nagyváradi főpásztor, majd Európa társvédőszentjének közbenjárását kérte a fiatalok megerősítéséhez.

A szentmise végén Böcskei László bemutatta a résztvevőknek a tasnádi születésű, közelmúltban felszentelt Orosz Rolandot, akit szeptember elsejétől egyházmegyei ifjúsági lelkésznek nevezett ki, majd a kíséretében érkezett, a neokatekumenális út szatmári közösségében éppen tíz éve szolgáló, jelenleg a nagyváradi egyházmegyében gyakorlati éven lévő brazíliai teológushallgató, José Cleitont kérte fel, hogy ossza meg az ő hivatása születésének történetét. A legszentebb áldozat, a lelket erősítő főpásztori szavak és a szép tanúságtétel „erőteréből”, és a jó hangulatú tábortűz „fényétől” indult el a 10. tasnádszántói gitártábor, amely a „Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal dicsérlek, Uram” mottót kapta ebben az évben.

A tábor a résztvevők zenei szolgálatával ünnepelt vasárnap déli szentmisével, illetve az utána következő agapéval ért véget.

Forrás: hittan.ro

MEGOSZTÁS