További intézkedések a gyulafehérvéri főegyházmegyében a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében

2
12818
A gyulafehérvári székesegyház és érseki palota • Fotó: Csúcs Mária

A 2020/3-as körlevélben (2020.03.13.) közzétett intézkedések – a 3. és 4. pontok kivételével – továbbra is érvényben maradnak, viszont a szentmisére és más liturgikus cselekményekre, valamint a közösségeink életére vonatkozó rendelkezések a következőképpen alakulnak:

17. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (vö. CIC 87. kán. 1. §.; 1245. kán.).
A további intézkedésig a felmentést megadom a főegyházmegye területére.

18. Újabb rendelkezésig felfüggesztem mindennemű nyilvános liturgia beltéri végezését.

19. A nyilvános liturgiák szabadtéri végzése megengedett, amennyiben ha nem több mint 100 hívő van jelen. Az így tartott liturgiákon hívják fel a hívek figyelmét a kötelező távolság betartására (1 méter). Az adománygyűjtés a szertartások végén történjen.

20. A papok a templomokban továbbra is misézzenek, de a hívek részvétele nélkül. Ajánlatos a szentmisék közvetítése, ahogy azt már korábban is javasoltuk.

21. A már felvett miseszándékok sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők, vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők.

22. A papok lehetőség szerint látogassák (az egészségügyi előírások szigorú betartásával!) és bátorítsák a híveket. Buzdítsák őket az imádságra és a különböző csatornákon közvetített  vallásos műsorokba való bekapcsolódásra.

23. Amennyiben lehetséges, az egyes plébániák a Caritas-szal és a helyi hatóságokkal együttműködve szervezzék meg a rászorulókról való gondoskodást (bevásárlás, stb.).

24. A közösségünkben élő egyedülállókra azért is fontos figyelnünk, mert a csalók a helyzetet kihasználva kirabolhatják őket.

25. A Romániai Püspöki Konferencia triduumot hirdetett meg Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére készülve, március 22-24. között, a járvány megszűnéséért. Ezekben a napokban imádkozzuk el a teljes rózsafüzért egyénileg, vagy bekapcsolódva az Erdélyi Mária Rádió közvetítésébe 15.00-17.00 óra között. (Írott formában: www.romkat.ro, www.mariaradio.ro). 

26. Szentségkiszolgáltatások:

      Keresztség: Felfüggesztődik a szentség csoportos kiszolgáltatása. A szentséget egyedi esetekben a szűk családi kör jelenlétében szolgáltassuk ki.

      Házasság: szentmise nélkül történik, a házasulandók családtagjainak jelenlétében.

27. A temetés előtti virrasztás tilos. A szertartást a közvetlen családtagok jelenlétében végezzék. 

Nincs gyászmise. Ajánljuk fel a híveknek, hogy a járvány elmúltával erre is sor kerül.

28. A papok a járvány miatt nem juthatnak be a kórházakba, ezért javasolják a kórházi kezelésre szorultaknak a tökéletes bánat felindítását, amely által a szükséghelyzetben elnyerhetik Isten bocsánatát.

29. A hívek gyóntatása továbbra se maradjon el. A szükséges óvintézkedések betartásával tegyük lehetővé a szabadtéri gyóntatást, ahol az előírások szerinti távolság betartható. Ajánlható a tökéletes bánat felindítása, hozzátéve azt, hogy aki ezt a lehetőséget választja, rendelkezzen a szentgyónás mielőbbi elvégzésének szándékával. (vö. 916. k.)

            Arra buzdítok mindenkit, hogy életünk e nehéz időszakában kitartóan imádkozzunk az országunkban és az egész világon oly sok embert érintő járvány megszűnéséért. A megpróbáltatás időszakában erőt vehet rajtunk a félelem. Az elszigeteltség és a magány következtében felismerjük, hogy az életünket nem mi irányítjuk, nem a mi ellenőrzésünk alatt áll, szembesülünk saját identitásunkkal és a halál tényének gondolatával. Ne meneküljünk el, ha ránktörnek félelmeink, hanem bátorsággal és imádkozva nézzünk szembe mindezzel, Isten szerető kezébe helyezve magunkat és mindannyiunkat.

            Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, amíg a veszély el nem múlik. (Zsolt 57,2)

Gyulafehérvár, 2020. március 19.                                                 

  + Gergely s.k.
érsek

***

Noi măsuri pentru prevenirea infecției cu noul coronavirus în Arhidieceza de Alba Iulia

            Cu excepția punctelor 3 și 4 din circulara emisă în 13.03.2020, restul măsurilor impuse rămân valabile în continuare. Vizavi de sfintele liturghii și alte acțiuni liturgice, precum și de viața comunitară din parohiile noastre, măsurile impuse vor fi următoarele:

17. Bazându-se pe preceptele Codului Canonic, episcopul diecezan, poate, dacă consideră necesar, să dea dezlegare de sub obligativitatea participării la liturghia duminicală (cf. CIC can. 87. §.1; can. 1245). Până la implementarea unor noi măsuri dau această dezlegare pentru tot teritoriul arhidiecezei noastre.   

18. Până la implementarea unor noi măsuri suspend orice fel de activitate liturgică publică ținută în interior.

19. Celebrarea liturghiilor publice în aer liber este permisă, în măsura în care nu se depășește numărul de 100 de credincioși. În cadrul acestor liturghii credincioșii trebuie atenționați în legătură cu distanța de siguranță dintre persoane (1 metru). Colecta să se efectueze la sfârșitul liturghiilor.

20. Preoții pot oficia liturghii în biserici în continuare, dar fără prezența credincioșilor. Este recomandată transmiterea liturghiilor, așa cum am mai scris. 

21. Intențiile de liturghie deja preluate, pot fi celebrate sine populo (fără credincioși), sau, după cum este specificat în Codul Canonic, pot fi reprogramate.

22. Preoții să viziteze și să încurajeze, în măsura posibilităților credincioșii (respectând cu severitate măsurile de igienă și securitate impuse de autorități). Să îi încurajeze la rugăciune și la menținerea legăturii spirituale, accesând programele spirituale difuzate pe diferitele canale.  

23. Pe cât este posibil, parohiile capabile să organizeze împreună cu organizația Caritas și colaborând cu autoritățile locale, îngrijirea și susținerea celor nevoiași (cumpărături etc.)

24. Este important să fim atenți și la membrii comunităților noastre care locuiesc singuri, pentru că infractorii, profitând de situația creată, îi pot înșela.

25. Conferința Episcopală Română a anunțat organizarea unui Triduum înainte de sărbătoarea Bunavestire, în perioada  22-24 Martie, ocazie de rugăciune pentru încetarea epidemiei. În aceste zile, să ne rugăm personal (sau conectându-ne la transmisiunile în direct ale Radio Maria) întregul Rozariu. (Forma scrisă: www.romkat.ro, www.mariaradio.ro). 

26. Administrarea Sacramentelor:

      Botez: Se suspendă celebrarea Botezului pentru grupuri de copii. Sacramentul poate fi administrat doar în cazuri singulare, în prezența restrânsă a membrilor apropiați ai familiei.

      Căsătorie: se oficiază fără liturghie euharistică, doar în prezența restrânsă a membrilor apropiați ai familiei.

27. Priveghiul dinainte de înmormântare este interzis. Ceremonia să fie ținută doar în prezența restrânsă a membrilor apropiați ai familiei.

      Nu se ține liturghie funebră. Să le recomandăm credincioșilor să programeze liturghie de pomenire, după încetarea epidemiei.

28. Preoții nu pot intra în spitale din cauza epidemiei. De aceea să le recomande celor internați pentru diferite  tratamente căința personală profundă pentru păcatele săvârșite, prin aceasta putând obține în condiții critice iertarea divină.

29. Spovada credincioșilor să fie oficiată în continuare. Respectând măsurile de igienă și securitate impuse de autorități, să asigurăm posibilitatea de a se spovedi tuturor credincioșilor, în aer liber, în locuri potrivite, pentru discreție, dar și pentru păstrarea distanței de siguranță. Este recomandată și folosirea căinței absolute, menționându-se că spovada trebuie suplinită apoi cu proxima ocazie potrivită (cf. can. 916). 

            Îi încurajez pe toți, ca în această perioadă grea a vieții noastre, să se roage cu stăruință pentru încetarea epidemiei, care apasă atât țara noastră cât și întreaga lume. La vreme de încercare frica poate prinde putere asupra noastră. Ca urmare a izolării și a singurătății, ne dăm seama că nu noi ne cârmuim viața, aceasta nu se află sub controlul nostru, ne confruntăm cu propria noastră identitate și cu gândul morții ca factor final. Să nu ne dăm bătuți, când ne atacă temerile, ci să le confruntăm cu curaj și rugându-ne, așezându-ne pe noi înșine și pe toți ceilalți în mâinile iubitoare ale lui Dumnezeu.

            „La umbra aripilor tale îmi caut un loc de scăpare, până va trece primejdia”

(Psalm 57,2)

Alba Iulia 19 Martie, 2020.                                               

    † Grigore, arhiepiscop.

2 HOZZÁSZÓLÁSOK