A „batizi püspökre” irányítják a figyelmet

0
445
A püspök pecsétjének lenyomata.

Szentmisében és emléktábla szenteléssel emlékeznek Batiz szülöttére, Vasvári Vidre, Vitus de Monteferro OFM egykori nyitrai püspökre március 19-én délelőtt 11 órától.

Itt az ideje felfedezni neves őseinket, és felfedeztetni őket a közvéleménnyel – gondolták a batizi római katolikusok, amikor fellapozva a históriás könyveket, Vasvári Vid, Vitus de Monteferro OFM nevével találkoztak. A Magyarország polgári históriájára való lexikon így emlékezik Batiz neves szülöttéről: „I. Károly király káplánja mind tudományról, mind erkölcseiről és életéről jó hírű papi ember volt, és éppen ez indította XXII. János pápát arra, hogy őt 1332. esztendőben milkoviai püspöknek nevezze, ha ugyan az a püspökség helyre állhatott volna. De minthogy abból, még akkor, úgy látszik, semmi sem lehetett, Vitus 1335. esztendőben a nyitrai püspökséget nyerte el. Jelen volt 1342. esztendőben I. Lajos koronázásán, a következő esztendőben Erzsébetet, Lajos édesanyját elkísérte Nápolyba, az ifjú András zűrzavaros dolgainak lehető igazítására, onnan pedig egyéb főemberekkel együtt Avénióba küldötte őket Erzsébet, a pápához követségbe.”

Vasvári Vid OFM nyitrai és milkói püspök volt. Az ország diplomatái között püspökként és főispánként első rangú szerepet játszott. Már 1334-ben követségben járt Róbert szicíliai királynál, Nagy Lajos uralkodásának első éveiben pedig, amikor a nápolyi bonyodalom kezdődött, a bölcs király Videt szemelte ki követéül. 1344-ben Vasvári Vid Avignonba ment VI. Kelemen pápához, hogy Endre herceg nápolyi koronázását kieszközölje. Követként Nápolyban és Avignonban találkozhatott Francesco Petrarca olasz költővel és Cola di Rienzo római népvezérrel.

A batizi templom.

Vasvári Vid személye méltán érdemes arra, hogy az emlékezetben megmaradjon és alkalom, hogy a közösség büszke lehessen egyik szülöttére. A batizi római katolikus egyházközség és Batiz község tanácsa ezért ünnepi megemlékezést szervez március 19-én, amikor délelőtt 11 órától Schönberger Jenő megyés püspök Viliam Judák nyitrai püspökkel, illetve a jászvásári egyházmegyét és a minorita rendet képviselő Frantz Felix OFM szerzetessel szentmisét mutat be a batizi Szent József-templomban. A legszentebb áldozat bemutatása után Dánku Pál mérnök, helytörténész rövid előadást tart Vasvári Vidről, majd leleplezik az egykori püspök és egyházi diplomata nevét őrző, templom falán elhelyezett emléktáblát.

Az eseményre szeretettel várják a batiziakat, a zarándok híveket és mindenkit, aki meg szeretne ismerkedni a minden szatmári számára üzenetet hordozó Vasvári Vid, Vitus de Monteferro személyével és életével.

Józsa János

SZÓLJ HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here