2021. szeptember 21.

Nyolc boldogság – VI.

A boldogságkeresés az emberek közös, nagy törekvése. Isten eredeti terve az emberrel, hogy helyét megtalálva magára és boldogságra leljen. De miben áll...

A feltámadt test dicsősége

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvébőlAzokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és...

Nyolc boldogság – V.

A boldogságkeresés az emberek közös, nagy törekvése. Isten eredeti terve az emberrel, hogy helyét megtalálva magára és boldogságra leljen. De miben áll...

Kenyér és test

EVANGÉLIUM Szent János könyvébőlAbban az időben a zsidók zúgolódni kezdtek Jézus ellen, amiért azt mondta: „Én vagyok az égből alászállott kenyér.” Így...

Nyolc boldogság – IV.

A boldogságkeresés az emberek közös, nagy törekvése. Isten eredeti terve az emberrel, hogy helyét megtalálva magára és boldogságra leljen. De miben áll...

A keresés útjai

EVANGÉLIUM Szent János könyvébőlAbban az időben amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék...

Nyolc boldogság – III.

A boldogságkeresés az emberek közös, nagy törekvése. Isten eredeti terve az emberrel, hogy helyét megtalálva magára és boldogságra leljen. De miben áll...

Eucharisztia: megdicsőülés

EVANGÉLIUM Szent János könyvébőlAbban az időben Jézus átment a Galileai-tengernek, vagyis Tibériás-tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket,...

Nyolc boldogság – II.

A boldogságkeresés az emberek közös, nagy törekvése. Isten eredeti terve az emberrel, hogy helyét megtalálva magára és boldogságra leljen. De miben áll...

Jézus megkönyörül

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvébőlAbban az időben az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: „Gyertek...