A Jézust igazán szeretők világosságban élnek

Közel 330 fiatal vett részt december 1-jén a temesvári egyházmegyéből Krassóváron, az első adventi gyertyagyújtáson. Ezt a csodálatos napot a helyi plébános, Rebegilã Petru valamint...

Az igazi pillanatok

Maidic Henriett (Szatmári Egyházmegye, Felsőbánya): „A szentségimádásban az fogott meg leginkább, hogy a mi nyelvünkön, a fiatalok nyelvén hangzottak el azok a fontosabb gondolatok és...

Tenkei hívőé a nagyváradi egyházmegyei kitüntetés

Tenkei esperesi kerületből származó hívő részesül idén a nagyváradi egyházmegyei kitüntetésben az egyházhoz, közösségéhez való ragaszkodásáért, hithű keresztényi életviteléért.

Elhalasztják a bérmálásokat a gyulafehérvári főegyházmegyében

A járványra való tekintettel és az illetékes főesperesek véleményének meghallgatása után Kovács Gergely érsek úgy döntött, hogy elhalasztják a bérmálás szentségének kiszolgáltatását....

Út és utazás

EVANGÉLIUM: Abban az időben: Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne...

Boldog Özséb halálának 750. évfordulóját ünnepelték Kézdivásárhelyen

Esztergomi Boldog Özséb ünnepén, január 20-án, hétfőn a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia hívei a jelenlévő papsággal közösen ünnepelte a templom és az egyházközség...

Homo liturgicus

Az emberiség történelmében nem találtak olyan kultúrát, amely ne igazolná, hogy az ember homo religiosus, vagyis vallásos lény. A vallásosság pedig együtt jár és...

A búzásbesenyői egyházközség Jakab Antal-díjat vett át

A Jakab Antal Keresztény Kör idén nyolcadik alkalommal adta át az évente legtöbb három papi és világi személynek vagy közösségnek adományozható Jakab Antal-emlékdíjat. A...

Hit és félelem

EVANGÉLIUM: Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik...

Erdélyi ferencesek emlékezete – május

Májusban az Erdélyi Ferences Rendtartomány 155 elhunyt rendtagjáról emlékezett és emlékezik meg a déli imaóra keretében. Közülük néhány ismertebb arcot mutatunk...