2021. szeptember 25.

A közösség, amelynek van jövője – megújult a lemhényi templom

A lemhényi plébánia Facebook-oldalán adta közre a jó hírt, hogy a nyáron elkezdett munkálatokat sikeresen befejezték. Hölgyes Pál Zsolt helyi plébános kifejtette:...

A kereszt az ég felé mutató jel: ünnep Székelykeresztúron

Szent Kereszt felmagasztalásának napja a székelykeresztúri plébániatemplom búcsúünnepe. Ez évben a közösség tagjai és a papság szép számú jelenlétében, a más vallású...

Elhunyt Bíró Lajos szentszéki tanácsos, ny. plébános

2021. szeptember 17-én, péntek reggel Covid-19 betegség következtében az örökkévalóságba költözött a kézdialmási származású, nyugdíjas korában Csíkszeredában letelepedett Bíró Lajos szentszéki...

Meghallani Isten hívó szavát

Az ünnep napját követő első vasárnapon a kolozs-dobokai főesperesi kerület jegenyei plébániájáról ellátott egeresi római katolikus kicsiny közösség búcsút ünnepelt.

Ministránszarándoklat Szent Mihály ünnepén

Főegyházmegyei ministránszarándoklatra hívja Kovács Gergely érsek Gyulafehérvárra az egyházmegye ministránsait szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepén. Ez a...

Ember lenni hitben, szellemi tudásban

A gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceumban színes tervekkel, ünnepi hangulatban, az emberségre való felszólítással kezdődött az új tanév.

Hajdu János főesperes és Lázár Csilla múzeumigazgató magyar állami kitüntetésben részesült

Az augusztus 20-i magyar nemzeti ünnep alkalmából nyolc erdélyi közéleti személyiségnek adományozott rangos állami kitüntetéseket Áder János, Magyarország köztársasági elnöke. A csíkszeredai...

A megajándékozottság tudatában

A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium idei tanévnyitóját a Szent Ágoston- templomban tartotta. A rendkívüli tanévnyitóra éppen csak hazaért az iskola zarándokcsoportja, akik...

Veni Sancte Gyulafehérváron

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumban vasárnap, szeptember 12-én a a líceumi osztályok számára a székesegyházban bemutatott Veni Sancte szentmisével, Isten segítségül hívásával...

Szűz Mária nevét ünnepelve

A csíksomlyói ferences templomban szeptember 12-én, vasárnap délelőtt fél 11-től tartották a búcsús szentmisét. A főcelebráns és az ünnepi szónok P. Tímár...