Szent Narszai

A perzsa birodalom vértanú szent papja, aki jóval az iszlám elterjedése előtt élt, s az ősi pogány vallás helyett, Jézus evangéliumát hitte. II. Sapur perzsa király alatt, a perzsa egyházban is nagy üldözések voltak, de 379-ben, halálával, véget értek. Marutha maypherkati püspök, még azt is elérte, hogy a perzsa nemzeti zsinaton, újraszervezte az egyházat. Megnőtt a perzsa keresztények száma, s köztük sok volt a nemesség tagja. Új püspökségek születtek. Ám a mágusok ezt nem nézték jó szemmel. Azt sem, hogy a keresztény papok több tűztemplomot szétromboltak. Arra uszították az eddig jóindulatot tanúsító I. Jezdegerd királyt, hogy azonnal lépjen fel a keresztények ellen. Így is történt. Ennek a nem hosszú, de kegyetlen üldözésnek lett az egyik áldozata 420 táján Narszai pap is, aki szétrombolt egy pogány tűztemplomot.

Egy Sapur nevű keresztény pappal barátkozott, aki keresztény hitre térítette. Egy Adarparva nevű gazdag perzsa is Sapurhoz ment és betegségéből való gyógyulását kérte. Őt is kereszténnyé tette és meggyógyította. Hálából földet adott neki, ahol Sapur templomot épített. Amikor kitört a keresztényüldözés, Adarparva hitehagyó lett. Sapurt kiűzték az új templomból, s azt pogány szentéllyé alakították át.

Néhány nap múlva ideérkezett Narszai, aki szent haraggal dobálta ki a mágusok eszközeit, eloltotta a tüzet, és visszaállította a keresztény templomot a maga szépségébe. Maga is oda költözött. A mágus ekkor fellázította ellene az embereket. Megverték és elhurcolták Szeleukia-Ktésziphónba, a mágusok feje elé. Ez megverette és felszólította, hogy állítsa vissza a pogány templomot. Miután Narszai ezt megtagadta, megostorozták és kilenc hónapig rablógyilkosokkal zárták össze. A következő nyáron, óvadék ellenében és keresztény testvérei közbenjárására kiszabadult és egy kolostorban tartották házi őrizetben. Tizenkét nap múlva azonban a király úgy döntött, hogy ha nem állítja vissza a tűztemplomot, meg kell ölni. A vesztőhelyen az első hóhér, aki különben keresztény volt, nem fejezte le. A másik már pogány volt, de a király őt is csak veréssel tudta rávenni, hogy meggyilkolja a papot. Végül is feje a porba hullt. Holttestét a keresztények temették el.

Incze Dénes A Szentek élete alapján.

Dátum

2016. december 22., csütörtök
Kategóriák