Szent László-búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

A direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent László tiszteletére: Verespatak, Nyújtód, Felvinc, Torda: ferences templom, Csíkszentsimon, Csíkszépvíz, Küküllőkeményfalva és Újszékely.

 • Székelykeresztúr leányegyházközségében, Újszékelyen a szent lovagkirály védelmébe ajánlott kápolna búcsúját 2017. június 24-én, szombaton délelőtt 11 órától tartják. Az ünnep meghívott szónoka ifj. Lukács János csíkszentdomokosi segédlelkész.
 • Csíkszentsimonban június 25-én, vasárnap 12.30-kor ünneplik az egyházközség védőszentjét. A szentmise főcelebránsa Csató Béla aranymisés csíkszentkirályi plébános, szónoka pedig Tamás József püspök.
 • Csíkszépvízen szintén vasárnap fél 1 órakor ünnepelnek. A szentmise szónoka Somorjai Ádám bencés szerzetes Rómából.
 • A felvinci plébániatemplom búcsúja vasárnap délután 4 órakor kezdődik. A homíliát Pék Sándor, a nagyváradi Szent László-egyházközség plébánosa tartja.
 • Június 27-én, kedden délelőtt 11 órakor lesz a nyújtódi templom búcsúja. A szentmise szónoka Bartos Károly sárfalvi plébános.
 • Kedden fél 1 órakor kezdődik Küküllőkeményfalván a búcsús szentmise. A szentbeszédet Boldizsár Ferenc erdőszentgyörgyi plébános mondja.

Nagyváradi egyházmegye:

 • 2017. június 24-én, szombaton Szilágyszentkirályon tartanak templombúcsút. A déli 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Maskara János berettyószéplaki plébános.
 • Vasárnap, június 25-én lesz az almásfegyverneki plébániatemplom búcsúja. A déli 12 órakor tartandó szentmise szónoka Balázs Ferenc, a marosvásárhelyi Szent Kozma és Damján egyházközség plébánosa.
 • 2017. június 27-én, kedden délután 6 órakor tartják a Szent László tiszteletére szentelt nagyvárad-újvárosi templom búcsút. A szentmisét, melynek szónoka Fazakas Z. Márton O. Praem. csornai premontrei apát, az erdélyi Mária Rádió közvetíti.
 • A nagyváradi Szent László menedékház kápolnájának búcsús szentmiséjét június 28-án, szerdán délután 6 órakor tartják.

Szatmári egyházmegye:

Szent László király ünnepén Krasznabélteken, Lázáriban, Gencsen és Nagysomkúton lesznek búcsúk.

 • Krasznabélteken kedden délelőtt 11 órától kezdődik a szentmise, melyet Buna János halmi  lelkész mutat be.
 • Lázáriban az ünnep napján szintén délelőtt 11 órától Vojtku László, a szatmárnémeti Szentlélek  egyházközség plébánosa celebrálja a búcsúmisét.
 • A gencsi Szent László kápolnában délután 5 órakor Kocsis Gábor Csaba mérki plébános mutatja be a szentmisét.
 • Nagysomkúton pedig délután 6 órától tartják a búcsút Román János nagybányai esperes főcelebrálásával.

 

Dátum

2017. június 24., szombat - 2017. június 28., szerda