Szent Kereszt felmagasztalása napi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére: Borbánd, Gyulafehérvár: zárdatemplom, Csernakeresztúr, Felek, Nagysink, Bodfalu, Brassó: Szent Kereszt-templom, Előpatak, Zabola, Bonchida, Ádámos, Tordatúr, Válaszút, Libán, Mikefalva, Gyulakuta, Abafája, Búzásbesenyő, Kelementelke, Csíkszereda: Szent Kereszt-templom, Csíkszentgyörgy, Gyimesbükk: Bálványos, Székelykeresztúr, Fancsal, Magyarlápos, Nagysármás, Maroscsesztve, Gyergyóalfalu: Bucsin-tető, Csíkmadaras: Madarasi Hargita, Szováta: Tyúkász-hegy.

 • Buzásbesenyőn, a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szentelt templomban a búcsús szentmise szeptember 14-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik. Az ünnep szónoka: Boga Norbert medgyesi segédlelkész.
 • Szent Kereszt felmagasztalása napján a Bucsin-tetőn az ünnepi szentmise délelőtt 11 órakor lesz. A szentbeszédet Biró Károly ditrói segédlelkész mondja.
 • Szombaton a csíkszeredai Szent Kereszt templomban kettős ünnep van: a templom búcsúja és örökös szentségimádás. Két búcsús misét tartanak. Délelőtt fél 11 órakor Csedő István nyugalmazott plébános prédikál, az este 7 órakor kezdődő szentmisén pedig P. Bátor Botond ezüstmisés pálos atya Hargitafürdőről. Szombaton van a templom örökös szentségimádási napja, amit reggel 8-10 óráig, és 12-18 óráig tartanak.
 • Székelykeresztúron a búcsús szentmisét szeptember 14-én, szombaton délelőtt 11 órakor ünneplik. A meghívott szónok Antal Zoltán, a gyergyószentmiklósi Szent István plébánia segédlelkésze.
 • Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe alkalmából szombaton délelőtt 11 órakor szentmisét mutatnak be Szovátán, a Tyúkász-hegyi kápolnánál is.
 • Szintén szombaton délelőtt 11 órakor lesz a búcsús szentmise a Gyimesbükkhöz tartozó Bálványoson. A szentbeszédet Fülöp László miklósvári plébános tartja.
 • A brassói Szent Kereszt felmagasztalása templomban a búcsús szentmisét szombaton délelőtt fél 12 órakor tartják. Az ünnepi szónok Szász János petrozsényi plébános.
 • Tordatúron a búcsús szentmise szeptember 14-én, szombaton délután 1 órakor kezdődik. A szentmise szónoka László István, a kolozsvári Szent Mihály plébánia segédlelkésze.
 • Szeptember 14-én, szombaton délután 4 órától Válaszúton a búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka Kémenes Lóránt Zoltán, kolozsvári főesperes-plébános.
 • Nagysármáson szeptember 14-én, szombaton délután 6 órakor kezdődik az ünnepi búcsús szentmise.
 • Bonchidán szombaton délután 6 órától tartják a Szent Kereszt felmagasztalása templombúcsút. Itt a szentmise szónoka László István kolozsvári segédlelkész.
 • A csernakeresztúri egyházközségben a búcsús szentmise szeptember 15-én, vasárnap déli 12 órakor lesz. A szentmise szónoka: Tódor Attila, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa.
 • A zabolai templomban a búcsús szentmise szintén vasárnap, déli 12 órától kezdődik. Az ünnep meghívott szónoka Kovács József, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia segédlelkésze.
 • Fancsalban, Székelyszentkirály leányegyházközségében, vasárnap a délután fél 1 órakor kezdődő búcsús szentmisén a szentbeszédet Bálint Emil felcsíki főesperes, a csíkszeredai Szent Ágoston egyházközség plébánosa tartja.
 • Abafáján vasárnap a fél 1 órakor kezdődő búcsús szentmise szónoka Balla Árpád szászrégeni plébános.
 • Zeteváralja filiájában, Libánban szeptember 15-én, vasárnap délután 1 órakor lesz a búcsú. A szentmisén Sebestyén Ágoston máréfalvi plébános prédikál.
 • Szőkefalva leányegyházközségében, Mikefalván Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános lesz a búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka vasárnap délután 1 órakor.
 • Szentdemeter filiájában, Kelementelkén is délután 1 órakor kezdődik az ünnepi búcsús szentmise.
 • A borbándi plébániatemplomban vasárnap délután 6 órakor mutatják be a búcsús szentmisét. Az ünnep szónoka: Farkas Ervin, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum prefektusa.

Temesvári egyházmegye:

 • A kisiratosi közösség szeptember 14-én, szombaton, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén tartja a templombúcsút. Az ünnepi szentmisét 11.30 órakor Pál József-Csaba megyés püspök mutatja be.
 • Az óteleki templombúcsún az ünnepi szentmisét szombaton, délelőtt 11 órakor Máthé Lajos újszentesi plébános celebrálja.
 • Az oraviczabányai római katolikus közösség szeptember 14-én, szombaton, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén tartja a templombúcsút. A szentmisét délután 5 órakor Sima M. Mihai Milan lelkipásztor celebrálja.
 • Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén van a temesvári piarista templom felszentelésének emléknapja. Ez alkalomból a szentmisét délután 6 órai kezdettel Miklós Csaba majláthfalvi plébános mutatja be.
 • Szeptember 14-én, szombaton, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén tartják a verseci hegyi kápolna búcsúünnepét. A hegyen 10 órakor szentmise horvát nyelven és keresztúti ájtatosság magyar nyelven, 11 órakor szentmise magyar nyelven és keresztúti ájtatosság horvát nyelven. A nagytemplomban 14 órakor bűnbánati liturgia, 15 órakor szentségimádás, 16 órakor rózsafüzér ájtatosság, 17 órakor pontifikális szentmise, főcelebráns dr. Német László nagybecskereki megyés püspök.

Szatmári egyházmegye:

 • Rónaszéken az ünnep napján, szeptember 14-én, délelőtt 10 órakor a templomban mondanak imát, onnan indulnak a kápolna felé. A kálvária stációinál keresztúti ájtatosságot tartanak, majd a kápolnához felérve búcsús szentmisét mutatnak be, melyen a szónok Tóth Attila Levente margittai plébános.
 • Mezőteremen szombaton délelőtt 11 órától Kühn Pál tiszteletbeli kanonok a búcsús szentmise szónoka.
 • Sárközújlakon is szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Itt Buna János Lajos halmi plébános mond szentbeszédet.

 

 

Dátum

2019. szeptember 14., szombat - 2019. szeptember 15., vasárnap