Szent Flórián vértanú

Flórián Noricumban, a mai Ausztria területén született. Magas rangú római tisztviselő volt. Az üldöztetésben a keresztények védelmére kelt. Ezért őt magát is letartóztatták és nyakába súlyos köveket kötöttek, majd az Enns folyóba fullasztották Lorch közelében. így tettek több kereszténnyel is. Sírja fölé épült a ma is létező Szent Flórián kanonokrendi prépostság Linz közelében. Flóriánt az árvíz- és tűzveszély ellen kérik segítségül. Ő a tűzoltók védőszentje. Tisztelete Ausztrián kívül hazánkban, a délnémet területeken és Lengyelországban terjedt el. 304. május 4-én szenvedett vértanúságot.
Vértanúk miséje, 312. vagy 314.

Életútjáról bővebben a Szentek élete című kötetben: http://www.katolikus.hu/szentek/0504.html

Liturgia:
A vértanúk közös olvasmányaiból, 593. oldal.

SZENTLECKE a Jelenések könyvébőlJel 12,10-12a
Én, János, harsány hangot hallottam az égben: „Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és Fölkentjének királysága, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt. De legyőzték a Bárány vérével és tanúságuk igéjével. Még életüket sem kímélték mindhalálig!
Ezért örvendezzetek, ti, mennyek, és ti, akik benne laktok!”
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 33,2-3.4-5.6-7.8-94 g. tónus.
Válasz: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből! 9a. vers.
Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg ezt a szelídek és örvendezzenek.
Hívek: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!
E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből.
H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!
E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen.
Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából kiszabadította.
H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!
E: Az Úr angyala minden istenfélőt körülsáncol, * és megszabadítja őt.
Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, * boldog az az ember, aki őbenne bízik.
H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!

ALLELUJA
Alleluja. 6. szám.
Téged, Isten, dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk!
Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet.6. tónus.
Alleluja.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvébőlJn 15,18-21
Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez:
„Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ.
Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják.
Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.”
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések: 31. szám.

Dátum

2022. május 04., szerda

Idő

All of the day
Kategóriák