Mária neve búcsúk

Gyulafehérvár főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Mária neve tiszteletére: Homoróddaróc, Altorja: kápolna, Székelyszállás, Bethlenfalva, Pálpataka: Szencsed, Marosjára, Csíksomlyói kegytemplom: őszi búcsú, Kökös.

  • A szencsedi kápolnában szeptember 7-én, szombaton délután 1 órakor, Jakab Lajos vágási plébános mutatja be a búcsús szentmisét.
  • csíksomlyói kegytemplomban Szűz Mária szent neve búcsúját szeptember 12-én, csütörtökön ünneplik. A szentmisék reggel 8, délelőtt fél 11 és este 7 órakor lesznek. A fél 11 órakor kezdődő szentmisét Göthér Gergely csíksomlyói plébános tartja.

  • Székelyszálláson szombaton délelőtt 11 órakor mutatják be az ünnepi szentmisét. A búcsú szónoka Hajlák Attila-István imecsfalvi plébános.
  • Bethlenfalván szeptember 15-én, vasárnap fél 1-kor kezdődik az idei búcsús szentmise. A szentbeszédet László Attila, a székelyudvarhelyi Szent György egyházközség plébánosa tartja.
  • Marosjárán, szeptember 15-én, vasárnap délután 1 órakor Balla Imre, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia segédlelkésze lesz a búcsús szentmise szónoka.
  • A Kőhalomhoz tartozó homorródaróci filíában a Mária Szent neve búcsú szeptember 12-én, délután 5 órakor lesz. A szentbeszédet Máthé Vilmos, a brassói Szent Kereszt felmagasztalása egyházközség plébános tartja. Ez a nap egyben örökös szentségimádási nap is a homorródaróci katolikus közösség számára.

Nagyváradi egyházmegye:

  • Szeptember 8-án, vasárnap tartják a tasnádi plébániatemplom búcsúját. A déli 12 órakor kezdődő szentmise szónoka Pálos István főesperes-kanonok, c. apát.

Temesvári egyházmegye:

  • A nagycsanádi egyházközséghez tartozó Óbéb templomát Szűz Mária Szent Neve tiszteletére szentelték. A templombúcsút szeptember 15-én, vasárnap ünnepli a közösség. A szentmisét délelőtt 11 órai kezdettel Bene Tamás nagycsanádi plébános mutatja be.
  • A krassócsörgői római katolikus templomot 1846. szeptember 12-én, Szűz Mária Szent Neve napján szentelték fel, a titulusa azonban Szent Fülöp és Szent Jakab apostol. A közösség minden évben szeptember 12-én a templom felszentelésének évfordulóját ünnepli. Idén a szentmise déli 12 órakor kezdődik. A szentmisét követően esperességi gyűlést tartanak.
  • Az újaradi templombúcsút szeptember 15-én, vasárnap ünnepli a közösség. A szentmisét délelőtt 10 órai kezdettel Dirschl Johann általános helynök mutatja be.

 

Dátum

2019. szeptember 12., csütörtök