Kisboldogasszony ünnepe

Gyulafehérvári Főegyházmegye:

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Kisboldogasszony tiszteletére: Tövis, Aninósza, Sztrigyszentgyörgy, Bólya, Almakerék, Zalánpatak, Zágon, Imecsfalva, Alsókapnik, Bálványosváralja, Egeres, Marosugra, Torda, Koród, Székelyvécke, Jobbágytelke, Szászrégen, Tusnádfürdő, Csíkrákos, Gyergyószentmiklós: örmény templom, Lövéte, Zetelaka, Hármasközség, Nagyág, Csíkszentgyörgy: Egerszék, Székelyudvarhely: Ugron-kápolna.

 • Sztrigyszentgyörgyön szeptember 2-án, vasárnap déli 12 órától lesz a búcsús szentmise. Az ünnepi szónok Tódor Attila, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa lesz.
 • A szászrégeni plébániatemplomban szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a Kisboldogasszony napi búcsú. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka: Tamás József segédpüspök.
 • A zágoni plébániatemplomban is szombaton délelőtt 11 órától ünneplik Kisboldogasszony napját. A szentmise főcelebránsa és szónoka Vargha Béla főesperes-plébános lesz Kézdivásárhelyről.
 • Szombaton délelőtt 11 órától Imecsfalván is búcsút tartanak. A szentmisén Farkas Zsombor gelencei segédlelkész prédikál.
 • csíkrákosi templom búcsús szentmiséje szintén délelőtt 11 órakor kezdődik, szónoka Pasca Szilárd csíkszentdomokosi segédlelkész lesz.
 • lövétei egyházközség búcsúünnepén, szombaton déli 12 órakor Obermájer Ervin, a gyulafehérvári hittudományi főiskola prefektusa tartja a homíliát.
 • Szintén szombaton déli 12 órától tartják a marosugrai búcsút. A szentmise keretében igét hirdet László Szabolcs, nagyernyei plébános.
 • Zetelakán szeptember 8-án, szombaton délután fél 1 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A főcelebráns Miguel Maury Buendía apostoli nuncius, a Szentszék romániai és moldáviai nagykövete a liturgia keretében megáldja az új orgonát. Közreműködik a csíkszentsimoni fúvószenekar, a Madéfalvi Schola, a Székelyföldi Filharmónia, valamint a helyi Boros Valér Kórus. A búcsú előtt szeptember 5-7. között triduum lesz. Az este 7 órától kezdődő szentmiséken Korom Imre, a gyergyószentmiklósi Munkás Szent József egyházközség plébánosa prédikál. A szentmiséket az erdélyi Mária Rádió közvetíti.
 • Jobbágytelkén szombaton délben 1 órakor ünneplik a templom búcsúját. A szentmise főcelebránsa Csíki Dénes aranymisés plébános Nyárádköszvényesről, szónoka pedig Rózsa Gáspár deményházi plébános lesz.
 • Jegenye filiájában, Egeresen a templom búcsúját szintén szombaton délután 1 órakor kezdődik. A szentmisén Mihály Imre marosújvári plébános prédikál.
 • Petrozsény filiájában, Aninószán ugyancsak szombaton délután 1 órakor mutatják be a szentmisét. Az ünnep szónoka Veres Stelian plébános-helyettes lesz Kolozsvárról.
 • Székelyudvarhelyen, az Ugron kápolna búcsúját szeptember 8-án délután 5 órakor ünneplik. A szentmise előtt 4 órától keresztúti ájtatosságot végeznek a Székely Kálvárián. A Mária-tisztelő imacsoportok élő rózsafüzér zarándoklatot tartanak ezen a napon.
 • Gyergyószentmiklóson az örmény templom Kisboldogasszony búcsúját szeptember 9-én, vasárnap déli 12 órakor ünneplik. A  szentmise szónoka Miguel Maury Buendía apostoli nuncius, a Szentszék romániai és moldáviai nagykövete a liturgia keretében megáldja a templom restaurált ólomüveg-ablakait és a temetőkápolna részére egy új harangot.  A szentmisén jelen lesz Jakubinyi György érsek, örmény apostoli kormányzó. Az ünnep előestéjén, pénteken 19 órakor Mária köszöntőt tartanak gyertyás körmenettel a végén. A szentmise szónoka: Trucza Sándor nyugalmazott plébános.
 • Tusnádfürdőn szeptember 9-én, vasárnap a fél 1 órakor kezdődő Kisboldogasszony-napi búcsú főcelebránsa Tamás József püspök, szónoka pedig Rajk János, Budapest-pestszenterzsébeti plébános.
 • csíksomlyói kegytemplomban Kisboldogasszony napján a szentmisék reggel 8, délelőtt fél 11 és este 7 órakor lesznek.

Nagyváradi Egyházmegye:

 • A székelyhídi  templom búcsúja szeptember 2-án lesz, déli 12 órától. A szentmise szónoka: Hatos Mihály altorjai plébános.

Temesvári Egyházmegye:

 

 • Ünnepi miserend a máriaradnai bazilikában
  Szeptember 7., péntek:

  9 óra – Szentmise bolgár nyelven a berestyei híveknek.
  10 óra – Szentmise bolgár nyelven a vingai híveknek.
  11 óra – Szentmise bolgár nyelven az óbesenyői híveknek.
  13 óra – Görög katolikus szent liturgia.
  14 óra – Keresztúti ájtatosság bolgár nyelven.
  15.30 óra – Görög katolikus keresztúti ájtatosság.
  17 óra – Szentmise magyar nyelven.
  18 óra – Szentmise horvát nyelven.
  19 óra – Szentmise román nyelven.
  20 óra – Rózsafüzér ájtatosság és körmenet.
  21.30–5 óra között – Imaéjszaka (a kegytemplom egész éjszakán át nyitva marad az imádkozni vágyó hívek számára).
  24 óra – Szentmise román nyelven a roma hívek számára.
  Szeptember 8., szombat
  7.30 óra – Szentmise horvát nyelven.
  9.30 óra – Szentmise magyar nyelven.
  10 óra – Görög katolikus szent liturgia a Mária parkban (a bazilika mögött).
  11 óra – Pontifikális szentmise magyar, román és német nyelven, főcelebráns Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, koncelebrál  Böcskei László nagyváradi megyés püspök és Roos Márton temesvári emeritus püspök. A szentmisét követően a nagyváradi zarándokok keresztúti ájtatosságon vesznek részt a kegytemplom mögötti hegyen.
  13 óra – Szentmise román nyelven.
  19 óra – Szentmise román nyelven.
 • A nagyszentmiklósi plébániához tartozó máriaföldei Kisboldogasszony-templomban szeptember 2-án, vasárnap ünneplik a templombúcsút. A szentmisét déli 12 órakor Kopasz István zsombói plébános celebrálja, a liturgián a zsombói templomkórus énekel. Délután 2 órakor a népviseletbe öltözött fiatalok felvonulására kerül sor.
 • A krassócsörgői plébániához tartozó Dognácska közössége a templom felszentelésének 277. évfordulóját ünnepli. A szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik.
 • A temesvár-gyárvárosi plébániához tartozó Győröd templomát Kisboldogasszony tiszteletére szentelték fel. A búcsús szentmisét szeptember 8-án, szombaton délután 4 órakor ünneplik. A liturgia főcelebránsa Váncsa Csaba temesvár-gyárvárosi segédlelkész.
 • A temesvár-józsefvárosi közösség szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján ünnepli a templombúcsút. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására a szentmisét este 6 órakor Wonerth László kanonok, temesvár-szabadfalui plébános mutatja be.

Szatmári egyházmegye:

A szatmári egyházmegyében a szaniszlói, láposbányai, turcbányai, nagybocskói, pálfalvai, körtvélyesi és csanáloserdői templomok titulusa Kisboldogasszony.

 • Láposbányán az ünnep napján, 8-án, szombaton délelőtt 11 órától lesz a búcsúmise Istvánfi Szilárd szamosdarai plébános prédikációjával.
 • Szaniszlón ugyanazon napon, reggel 8-tól és délelőtt 11 órától lesz szentmise Barta Barnabás püspöki titkár szentbeszédével.
 • Csanáloserdőn délelőtt fél 12-től a helyi plébános kezdődik a szentmise, Heinrich Antal prédikációjával.
 • Turcbányán délután 1 órától Bauman István nagymajtényi plébános ünnepi szónoklatával tartják a búcsúmisét.
 • Nagybocskón is az ünnep napján, de este 6 órától kerül sor a búcsúmisére Turtureanu Róbert újmisés, máramarosszigeti segédlelkész szentbeszédével.

Dátum

2018. szeptember 07., péntek - 2018. szeptember 09., vasárnap