Kalazanci Szent József ünnepe

A szatmári egyházmegyében Nagykárolyban szenteltek Kalazanci Szent József tiszteletére templomot, 1779. augusztus 2-án. Búcsúját augusztus 25-én, délután 6 órától tartják. A szentmise szónoka P. Szilvásy László piarista tartományfőnök Magyarországról.

Ugyanakkor megemlékeznek arról, hogy 250 éve tették le a templom jelenlegi épületének alapkövét és megáldják a közelmúltban restaurált fő- és mellékoltárképeket: a Kalazanci Szent Józsefet ábrázoló főoltárképet, valamint a Nepomuki Szent Jánost, a Páduai Szent Antalt, az Avellinói Szent Andrást ábrázoló, illetve az Immaculata mellékoltárképeket

 

Dátum

2019. augusztus 25., vasárnap

Helyszín

Nagykároly
Kategóriák