Jézus Szíve-kilenced Szatmárnémetiben

A szatmári egyházmegye Jézus Szíve-búcsúját minden évben kilenced előzi meg. Idén a szentmiséket a Kálvária-templomban tartják este 6 órától. Az elmélkedések alapját a Szent Máté evangéliumából vett nyolc boldogság adja.

  • Június 16-án, pénteken Fechetă Jenő kaplonyi ferences prédikál. Téma: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.”
  • Június 17-én, szombaton Czumbil Wilhelm láposbányai lelkész prédikál. Téma: „Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.”
  • Június 18-án, vasárnap Istvánfi Szilárd, a Kis Szent Teréz-plébánia segédlelkésze prédikál. Téma:  „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.”
  • Június 19-én, hétfőn Kinczel István felsővisói plébános prédikál. Téma: „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégülést nyernek.”
  • Június 20-án, kedden Hársfalvi Ottó általános helynök prédikál. Téma:  „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek.”
  • Június 21-én, szerdán Néma Sándor kálmándi plébános prédikál. Téma: „Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent.”
  • Június 22-én, csütörtökön Harsányi László erdődi esperes prédikál. Téma „Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.”
  • Június 23-án, pénteken reggel 9 órától dr. Hankovszky Ferenc püspöki helynök, irodaigazgató, este 6 órától Barta Barnabás püspöki titkár  „Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa” témában tartja a prédikációt.
  • Június 24-én, szombaton pedig Buna János halmi lelkész „Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben; így üldözték ugyanis a prófétákat is, akik előttetek voltak” gondolathoz fűzött szónoklatával zárja a felkészülő szentmisék sorát.

Dátum

2017. június 16., péntek - 2017. június 24., szombat

Idő

18:00

Helyszín

Szatmárnémeti
Kategóriák