Jézus Szent Neve

A megtestesült Igének, az emberi nem Megváltójának Istentől adott neve. A Mt 1,21 és Lk 1,31 szerint Józseffel és Máriával Gábor főangyal közli, hogy Isten akaratából a Jézus nevet kell adniuk a születendő gyermeknek. Máté a név tartalmát is megadja: „ő szabadítja meg népét bűneitől”. Jézus egyéb nevei (Dávid Fia, Emmánuel, Isten Fia, Emberfia, Krisztus, Messiás, Úr) a küldetését, szerepét, személyének természetfölöttiségét jelzik.

Dátum

2022. január 03., hétfő
Kategóriák