Gyémántmise Temesváron

Túry László nyugalmazott főesperes-plébános 2017. május 7-én, vasárnap délután 6 órai kezdettel a temesvári piarista templomban papságának hatvanadik évfordulóját ünnepli.
Túry László a Temes megyei Dezsánfalván született 1928. május 7-én. 1948-ban a temesvári piarista gimnáziumban érettségizett. 1957. április 28-án szentelte pappá Gyulafehérváron Márton Áron erdélyi püspök. Segédlelkészként szolgált Németszentpéteren és Újaradon. Plébános volt Óbében (Temes megye), Kisiratoson (Arad megye) és Temesvár-Kisodán. 2009 óta a csáki Caritas-otthonban él. Plébánosi tevékenységei mellett szolgált esperesként, székesegyházi főesperesként és a temesvári székeskáptalan nagyprépostjaként

Dátum

2017. május 07., vasárnap

Idő

18:00

Helyszín

Temesvár