Esti dicséret és érdemérem átadása Nagyváradon

2017. február 21-én, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének évfordulóján, délután öt órakor a székeskáptalan tagjai a jelen lévő papokkal és hívekkel közösen esti dicséretet végeznek a nagyváradi székesegyházban.

Az esti dicséret keretében átadják A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérmet, amelyet 2012-ben Böcskei László megyés püspök alapított. A díjat idén Madarász Klára, az értarcsai római katolikus templom gondnoka kapja.

Dátum

2017. február 21., kedd

Idő

17:00

Helyszín

Nagyvárad