Damiáni Szent Péter

1007-ben született Ravennában. Már kisgyermekkorában buzgó vallásos életet élt. Egyszer pénzt talált, ezt egy papnak adta, hogy misét mondjon elhunyt édesapja lelkiüdvéért.

Pap bátyja taníttatta, ezért hálából felvette annak nevét, a Damiánt. Először tanítani kezdett, de a szegényeket, rászorulókat mindig segítette, magát keményen fegyelmezte.

Egyszer remetékkel találkozott, mély hatást tett rá fegyelmezettségük, istenes életük. Ezután bencés szerzetes lett és a Fonte Avellana-i remeteségbe vonult. Itt, akarata ellenére elöljáróvá választották.

A pápa innen egyházkormányzati szolgálatokra rendelte. IX István pápa Ostiai püspökké nevezte ki, majd bíborossá tette, ekkor a pápaság nagy támasza lett. Szeretett volna visszatérni a remeteség magányába, azonban újra meg újra pápai megbízással kellett utaznia. Dolgát mindég alázatosan és lelkiismeretesen végezte. Útközben lázasodott be egyik útján és Faenzában halt meg 1072. február 22-én. 1828-ban megkapta az egyháztanító címet.

Már halálakor az életszentség híre vette körül.

Dátum

2022. február 21., hétfő
Kategóriák